<dl id="3b539"><output id="3b539"><meter id="3b539"></meter></output></dl>
<dl id="3b539"><video id="3b539"><output id="3b539"></output></video></dl>
<video id="3b539"></video>
<video id="3b539"></video>
<dl id="3b539"><output id="3b539"></output></dl>
<noframes id="3b539"><dl id="3b539"><delect id="3b539"></delect></dl>
<video id="3b539"><output id="3b539"><delect id="3b539"></delect></output></video>
<video id="3b539"><output id="3b539"></output></video>
<dl id="3b539"></dl>
<dl id="3b539"><output id="3b539"></output></dl>
<address id="3b539"><video id="3b539"></video></address>
<dl id="3b539"></dl>
<output id="3b539"></output>
<video id="3b539"><output id="3b539"><delect id="3b539"></delect></output></video>
<dl id="3b539"><output id="3b539"></output></dl>
<dl id="3b539"><output id="3b539"></output></dl>
<dl id="3b539"><output id="3b539"></output></dl>
<video id="3b539"></video>
<video id="3b539"></video>
<video id="3b539"></video><video id="3b539"><output id="3b539"><delect id="3b539"></delect></output></video>
<video id="3b539"><output id="3b539"></output></video>

我們為您提供化工資料查詢,分享技術資料和最新研究成果!

去氧皮質酮

非售品
CAS:64-85-7
分子式:C21H30O3
分子量:330.46

結構式
   

CAS: 64-85-7

分子式: C21H30O3

分子量: 330.46

中文名稱: 21-羥基黃體酮

                      21-羥基孕甾-4-烯-3,20-二酮

                      孕甾-4-烯-21-醇-3,20-二酮

                      21-羥基孕酮

英文名稱: 11-deoxycorticosterone

                      21-hydroxypregn-4-ene-3,20-dione

                      4-pregnen-21-ol-3,20-dione

                      cortexone

性狀描述: 結晶(乙醇)。熔點141-142℃。[α]22/D+178°(乙醇)。易溶于乙醇、丙酮。

生產方法: 用其醋酸酯水解制得該品。

用途: 羥孕酮琥酯鈉的合成。 

CAS: 64-85-7
分子式: C21H30O3
分子量: 330.46
 
中文名稱: 21-羥基黃體酮
                      21-羥基孕甾-4-烯-3,20-二酮
                      孕甾-4-烯-21-醇-3,20-二酮
                      21-羥基孕酮
 
英文名稱: 11-deoxycorticosterone
                      21-hydroxypregn-4-ene-3,20-dione
                      4-pregnen-21-ol-3,20-dione
                      cortexone
 
性狀描述: 結晶(乙醇)。熔點141-142℃。[α]22/D+178°(乙醇)。易溶于乙醇、丙酮。
 
生產方法: 用其醋酸酯水解制得該品。
 
用途: 羥孕酮琥酯鈉的合成。
CAS: 64-85-7
分子式: C21H30O3
分子量: 330.46
 
中文名稱: 21-羥基黃體酮
                      21-羥基孕甾-4-烯-3,20-二酮
                      孕甾-4-烯-21-醇-3,20-二酮
                      21-羥基孕酮
 
英文名稱: 11-deoxycorticosterone
                      21-hydroxypregn-4-ene-3,20-dione
                      4-pregnen-21-ol-3,20-dione
                      cortexone
 
性狀描述: 結晶(乙醇)。熔點141-142℃。[α]22/D+178°(乙醇)。易溶于乙醇、丙酮。
 
生產方法: 用其醋酸酯水解制得該品。
 
用途: 羥孕酮琥酯鈉的合成。
亚洲综合小说另类图片五月天
<dl id="3b539"><output id="3b539"><meter id="3b539"></meter></output></dl>
<dl id="3b539"><video id="3b539"><output id="3b539"></output></video></dl>
<video id="3b539"></video>
<video id="3b539"></video>
<dl id="3b539"><output id="3b539"></output></dl>
<noframes id="3b539"><dl id="3b539"><delect id="3b539"></delect></dl>
<video id="3b539"><output id="3b539"><delect id="3b539"></delect></output></video>
<video id="3b539"><output id="3b539"></output></video>
<dl id="3b539"></dl>
<dl id="3b539"><output id="3b539"></output></dl>
<address id="3b539"><video id="3b539"></video></address>
<dl id="3b539"></dl>
<output id="3b539"></output>
<video id="3b539"><output id="3b539"><delect id="3b539"></delect></output></video>
<dl id="3b539"><output id="3b539"></output></dl>
<dl id="3b539"><output id="3b539"></output></dl>
<dl id="3b539"><output id="3b539"></output></dl>
<video id="3b539"></video>
<video id="3b539"></video>
<video id="3b539"></video><video id="3b539"><output id="3b539"><delect id="3b539"></delect></output></video>
<video id="3b539"><output id="3b539"></output></video>